Saigon yêu thương sau vai

0
Ở Sài Gòn, mỗi lần tôi bước ra ngoài phố, tôi thấy lưng của ai đó.
Mặc dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt của họ, nhưng tất cả họ mang lại cho tôi một số cảm hứng vô tận …
Giám đốc nghệ thuật: Maxk Nguyễn
Illustrator Artist: Trần Hữu Danh, Hiia Huỳnh, Phong Võ
Hoạt hình: Tuanlinhtinh, Ghi Nguyễn, Hà Thanh Huy

LEAVE A REPLY