Huy chương Vì sự nghiệp nhận ở… hầm giữ xe?

Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc được “trao” hay được “chuyển”? Nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc: Con người của đam mê Một trong 300 bức ảnh về Sếu đầu đỏ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc. Bắt đầu từ triển lãm đầu tiên …

Huy chương Vì sự nghiệp nhận ở… hầm giữ xe? Xem thêm »