RIAV đang hoàn tất hồ sơ nộp đơn kiện Nokia và FPT

 Ngày 29/10/2008, FPT có thêm buổi làm việc với RIAV và yêu cầu không đưa thông tin ra báo chí và phía RIAV không chấp nhận vì hai bên chưa đạt được bất kì thỏa thuận nào. Thương lượng bất thành Bằng chứng vi phạm bản quyền của Nokia và FPT được đóng thành 3 …

RIAV đang hoàn tất hồ sơ nộp đơn kiện Nokia và FPT Xem thêm »