Valentine nghĩ về nền nông nghiệp ngọt ngào từ cây Cacao

Trước sự yêu chuộng Chocolate trên toàn thế giới, dự tính đến năm 2020 cần tăng thêm 30% sản lượng, khoảng 4,5 triệu tấn, nhưng ngành công nghiệp ngọt ngào đang chật vật lắm mới đáp ứng được nhu cầu hiện tại.  Sứ mệnh ngọt ngào từ cây Cacao Giống như những thực phẩm đã …

Valentine nghĩ về nền nông nghiệp ngọt ngào từ cây Cacao Xem thêm »