Có ngân hàng bảo lãnh người mua nhà vẫn lo sợ trắng tay?

Sau 2 năm kể từ khi Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 (sửa đổi) có hiệu lực, người dân thực sự đã bớt lo lắng với quy định bắt buộc dự án phải có bảo lãnh ngân hàng mới được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai hay chưa?  Chung …

Có ngân hàng bảo lãnh người mua nhà vẫn lo sợ trắng tay? Xem thêm »