Đầu tư vào Việt Nam

Đường Lê Duẩn – Sài gòn CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ  1- Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (Điều 22 Luật Đầu tư 67/2014) Nhàđầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khithành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tưnước ngoài phải có dự …

Đầu tư vào Việt Nam Xem thêm »