Tháng: Tháng Mười Hai 2017

Thành lập liên doanh theo Luật đầu tư năm 2005 và 2014

Theo quy định tại Điều 52 Luật đầu tư năm 2005 thì Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với yêu cầu hoạt động dự án và không quá năm mươi năm; trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đối với dự …

Thành lập liên doanh theo Luật đầu tư năm 2005 và 2014 Xem thêm »

Các bước thực hiện Dự Án Đầu tư Bất động sản tại Việt Nam

– Căn cứ diện tích, quy mô, địa điểm thực hiện dự án và tổng mức đầu tư dự kiến → dự án thuộc nhóm A, B, C ? – Căn cứ Luật xây dựng, các Nghị định, Thông tư và văn bản quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng hiện …

Các bước thực hiện Dự Án Đầu tư Bất động sản tại Việt Nam Xem thêm »

Scroll to Top