Thị trường bất động sản quý 2/2019 đang sôi động ở đâu?

Báo cáo về thị trường bất động sản quáy 2 của DKRA. Tin hay không tùy vào thông tin của mỗi người tiếp nhận!