Bạn đã cũ mèm lèm nhèm bia bọt

Bn đã cũ mèm lèm nhèm bia bt


Mt người bn cũ bng 3 thng bn mi
B
n cũ không chê nhau khó
Không ch
i nhau ngu
Không ganh ghét mình thăng ch
c
Không quan tâm ngh
ngng ri may trong đi
Không ch
trích chng phê bình ri bt ng đâm sau lưng chiến sĩ
Ch
n thương trường hay ph phường nhìn quanh đy mưu hèn kế bn
… ch
có nhng li yêu tc mình chưa nói hết

Ri, ngi xung đây!
Ch
đ sc đa nào chi th to
Ch
lo bia hết
Ch
bc món mi lâu ra
Th
y ghét thng hn lâu
Ng
i chưa kp sâu phao câu chưa đ la
L
i nhp nhm chng kêu v réo b léo nhéo
B
ước v nhà ming vn cười chưa khép

Tui 18 năm nào vn thoáng qua hnh phúc
Quên m
t da đã nhăn, tóc sp bc phơi sương, bng đã s, đa nào cũng vài con và đng n đến ngày đáo hn
Đ
i li phơi phi dù đang chi vi

Gi dùm nhau nhng phút giây bt cn tui l m yêu di kh
Gi
cho nhau tui xuân và nhng điu chưa dám nói
Ng
m ngùi.. bài toán chia mãi chng ri xa

Thơ của Chung
Chào bu
i sáng 7/4/2018

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top