Cảm âm Sáo trúc

Trường tương tư

sol re sol re2 re2
sol re sol do2 do2
sol re sol re2 re2 do2 re2 si
la re fa sol sol

sol re sol re2 re2
sol re sol do2 do2
sol re sol re2 re2 do2 re2 si
la re fa sol sol

re2 sol re2 sol2 sol2
fa2 re2 sol fa2 sol2 fa2 re2
re2 sol re2 sol2 sol2 re2 do2 do2
re2 sol si do2 do2

re2 sol re2 sol2 sol2
fa2 re2 sol fa2 sol2 fa2 re2
re2 sol re2 sol2 sol2 re2 do2 si
la re fa sol sol

re sol re2 re2
re sol do2 si
re fa sol la sol sol
si do2 re2 sol re2 sol2 sol2
fa2 re2 sol fa2 sol2 fa2 re2
re2 sol re2 sol2 sol2 re2 do2 do2
re2 sol si do2 do2
re2 sol re2 sol2 sol2
fa2 re2 sol fa2 sol2 fa2 re2
re2 sol re2 sol2 sol2 re2 do2 si
la re fa sol sol
fa2 sol2 sol2, sol2 fa2 sol2 fa2 sol2 re2
fa2 sol2 sol2, sol re2 mib re2 do2 do2

sol si do2 re2 sol si do2 re2 sol2 fa2 sol2 sol2 re2 do2 re2
re2 sol si do2 re2 sol2 fa2 sol2 sol2 si do2 do2
re2 do2 re2 sol
sol2 fa2 sol2 re2
sol2 re2 re2 do2 sol si
re2 do2 re2 la fa sol
fa sol la re fa sol sol,

fa sol la re fa sol sol

sol re sol re2 re2
sol re sol do2 do2
sol re sol re2 re2 do2 re2 si
la re fa sol sol

sol re sol re2 re2
sol re sol do2 do2
sol re sol re2 re2 do2 re2 si
la re fa sol sol

fa sol la re fa sol sol
fa sol la re fa sol sol

Tình nhi nữ

Đô rê fa son la mi rê đô rê

 Fa son la đố rế fa son la sib la

La đố rế đố rế, rê la son fa sol

Son-la rê đô rê mi fa son rê fa…

 đố đố rế fá mí rế đố rế

 đố đố rế fá mí rế đố la…

 đô rê fa son la mi rê đô rê

fa son la đố rế fa son la sib la

la đố rế đố rế, rê la son, fa son

 son-la rê đô rê mi fa son rê fa…

 Đô rê fa son la mi rê đô rê

Fa son la đố rế fa son la sib la

La đố rế đố rế rê la son fa sol  Son-la rê đô rê mi fa son rê fa

đố đố rế fá mí rế đố rế

đố đố rế fá mí rế đố la…

đô rê fa son la mi rê đô rê

fa son la đố rế fa son la sib la

la đố rế đố rế, rê la son, fa son

son-la rê đô rê mi fa son rê fa…

đố đố rế fá mí rế đố rế

đố đố rế fá mí rế đố la…

đô rê fa son la mi rê đô rê

 fa son la đố rế fa son la sib la

 la đố rế đố rế, rê la son, fa son

son-la rê đô rê mi fa son rê fa…

TÌNH CÂY VÀ ĐẤT_ SÁO C5 (BẢN CHUẨN)

Son2 la2_đô3 son2 son2 mi2_rê2 rê2 fa2_son2 rê2_đô2

Son2 son2_la2 la2 son2 son2_la2 son2_la2 la2_đô3 la2_son2

Son2 si2_đô3 đô3 đô3 la2_son2 son2 mi2_rê2 son2_la2

Son2 son2_la2 son2 mi2_rê2 rê2_fa2 son2_fa2 re2_đô2 rê2_son2 rê2_đô2

Mi2_son2 mi2_rê2 đô2 la_son đô2_rê2 rê2_mi2

Mi2_son2 mi2_rê2 đô2 son2_la2 rê2_fa2 son2

La2_son2 mi2_rê2 rê2 son2_la2 rê2 la2_son2 mi2_rê2 son2_la2

Son2 la2_son2 fa2 mi2_rê2 rê2_son2 mi2_rê2 đô2

Điệp khúc

Son2 si2_đô3 đô3 đô3 đô3_rê3 đô3 la2_son2 la2_đô3

Đô3 đô3_rê3_đô3 (la2son2la2đô3) son2 rê2 rê2_son2 rê2_đô2 rê2 son2

Son2 si2_đô3 đô3 đô3 la2_son2 đô3_rê3 đô3 la2_son2 la2_đô3

Đô3 rê3_đô3 la2_đô3 la2_son2 rê2 rê2_son2 rê2 fa2_son2 rê2_đô2

CẢM ÂM THÀNH PHỐ BUỒN

Thành phố nào, nhớ không em
la mi2 la, mi2 re2 do2
Nơi chúng mình, tìm phút êm đềm sol la mi, mi re2 do2 la
Thành phố nào, vừa đi đã mỏi
mi2 sol2 mi2, mi2 sol2 la2 (la)(re2)mi2
Đường quanh co, quyện gốc thông già
la do2 re2, do2 mi2 (re2)do2 la
Chiều đan tay, nghe nắng chan hòa
sol si si, si re2 si mi
Nắng hôn nhẹ, làm hồng môi em
re2 si mi, re mi la si
Mắt em buồn, trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn
re2 si mi, si la sol, si re2 la la
————————–
Một sáng nào, nhớ không em
la mi2 la, mi2 re2 do2
Ngày chủ nhật, ngày của riêng mình
sol la mi, mi re2 do2 la
Thành phố buồn, nằm nghe khói tỏa
mi2 sol2 mi2, mi2 sol2 la2 (la)(re2)mi2
Người lưa thưa, chìm dưới sương mù
la do2 re2, do2 mi2 (re2)do2 la
Qùy bên em, trong góc giáo đường
sol si si, si re2 si mi
Tiếng kinh cầu, đẹp mộng yêu đương
re2 si mi, re mi la si
Chúa thương tình, sẽ cho mình, mãi mãi gần nhau re2 si mi, si la sol, si re2 la la  
Điệp khúc Rồi từ đó, vì cách xa, duyên tình thêm, nhạt nhòa
mi2 sol2 la2, mi2 la2 sol2, la2 sol2 la2, re2 mi2
Rồi từ đó, chốn phong ba, em làm dâu, nhà người
la re2 mi2, sol2 mi2 re2, do2 la do2, la (sol)la  
Âm thầm, anh tiếc thương đời
(si)la sol, si re2 si mi
Đau buồn, em khóc chia phôi
(si)la sol, si re2 si la
Anh về gom góp kỷ niệm, tìm vui
(si)la sol si re2 si mi, sol la

—————————–
Thành phố buồn, lắm tơ vương
la mi2 la, mi2 re2 do2
Cơn gió chiều, lạnh buốt tâm hồn
sol la mi, mi re2 do2 la
Và con đường, ngày xưa lá đổ
mi2 sol2 mi2, mi2 sol2 la2 (la)(re2)mi2
Giờ không em, sỏi đá u buồn
la do2 re2, do2 mi2 (re2)do2 la
Giờ không em, hoang vắng phố phường
sol si si ,si re2 si mi
Tiếng chuông chiều, chậm chậm thê lương
re2 si mi, re mi la si Tiễn đưa người, quên núi đồi, quên cả tình yêu
re2 si mi, si la sol, si re2 la la  

DUYÊN PHẬN

Phận là con gái chưa một lần yêu ai
Re fa sol la  la mi la do2 do2
Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài
Do2 do2 re2 re2 do2 fa2 re2 do2 la sol la
Cảnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn
Rê fa sol sol fa sol la do2 do2 la sol la mi re

Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên
Fa la do2 do2 do2 do2 do2 do2 re2 re2
Lòng câu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền
Re2 re2 mi2 mi2 re2 fa2 mi2 (re2 )do2 re2 ( do2) la
Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến Re2 la ( sol ) fa sol fa sol la do2
Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên
La la do2 re2 mi2 s0l2 mi2 sil2 mi2 ( re2 )do2 la ( do2) re2  
[ĐK] Chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào
Re2 re2 do2 re2 fa2 do2 la do, re2 sol fa sol la ( do2 ) re2 la

Sông sâu là bao nào đo được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu Sol Sol Fa sol la do2 la do2, do2 la ( do2 ) re2 mi 2 sol2 mi2 (re2) do2 la ( do2) re2
Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta reo trái ngang
Re2 re2 do2 re2 fa2 do2 la do2, re2 sol fa sol la ( do2) re2 la
Nông sâu tùy sông làm sao mà trông , chưa đổ bến biết nơi nào đục trong.
Sol sol fa sol la do2 la do2, do2 la ( do2 ) re2 mi2 sol2 mi2 ( re2 ) do2- la ( do2 )re2  
QUÊ HƯƠNG
Quê hương là chùm khế ngọt
Do2 do2 sol sol do2 fa sol do2
Cho con trèo hái mỗi ngày
Sib sib fa sib do2 fa sol
Quê hương là đường đi học
Lab lab fa fa sol fa do
Con về rợp bướm vàng bay
Sol fa re fa sol lab fa sol
Quê hương là con diều biếc
Do2 do2 sol do2 sol do2 mib2
Tuổi thơ con thả trên đồng
Do2 mib2 fa2 re2 fa2 re2 do2 sib
Quê hương là con đò nhỏ
Do2 do2 lab do2 lab lab do2 mi2
Êm đềm khua nước ven sông
Sol fa re si re2 do2 do2
ĐK:
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mi2 mi2 do2 do2 re2 sol do2 mi2
Mẹ về nón lá ngiêng che
Do2 do2 sol2 sol2 fa2 fa2
Quê hương là đêm trăng tỏ
Re2 re2 si do2 re2 sol do2 re2
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Re2 re2 sol mib2 re2 do2 do2 Quê hương mỗi người chỉ một
Mib2 mib2 do2 do2 mib2 sol2
Như là chỉ một Mẹ thôi
Mib2 do2 do2 mib2 sol do2 re2 fa2
Quê hương nếu ai không nhớ
Re2 re2 do2 fa2 re2 do2 sol do2 re2
Sẽ không lớn nổi thành người
Re2 fa2 re2 fa2 fa2 sol2 do2 do2  

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top