Bắc Nam

Vì sao Sài Gòn là nơi người dân chọn lựa khi muốn di cư đến?

Theo kết quả khảo sát từ báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2020, chỉ có khoảng 6,5% số người được hỏi cho biết muốn di cư lâu dài khỏi địa phương đang cư trú.  Để hiểu động cơ thúc đẩy di cư cần tìm hiểu xem …

Vì sao Sài Gòn là nơi người dân chọn lựa khi muốn di cư đến? Xem thêm »

Scroll to Top