Cần giờ

Xã đảo Thạnh An vẫn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh

Bình minh trên xã đảo Thạnh An Ngày lễ 30/4 và 1/5/2021 đi chơi đảo đỡ kẹt xe hơn các điểm đến nổi tiếng như Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang…  Tàu rời phà Bình Khánh. Giá xe máy qua phà: 5.500 đồng Trên đường rừng Sác rất dễ gặp khỉ từ trong rừng chạy …

Xã đảo Thạnh An vẫn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh Xem thêm »

Scroll to Top