Những cô bé lúc nhỏ rất dễ thương

Khi con bạn lớn lên, bạn sẽ thích những tờ giấy vẽ như thế này. Nhưng nó ngày càng ít đi!