Sài Gòn không ảnh từ trên cao

Đi đâu xa khi trở về Sài Gòn bằng máy bay, bạn sẽ có chút thời gian ngắm nhìn thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao