Cà phê Gò Vấp – 233 Nguyễn Thái Sơn

Ngày nay mọi người chỉ biết đến cái tên Gò Vấp và không ai biết Gò Môn là gì.  Gò Môn là tên ghép giữa Gò Vấp và Hóc Môn. Đơn giản vậy thôi nhưng là chứng nhân lịch sử một thời hào hùng.  Đọc một đoạn lịch sử thời kỳ đó nhé: Khu ủy …

Cà phê Gò Vấp – 233 Nguyễn Thái Sơn Xem thêm »