Luật

Y án tử hình với nguyên Trưởng ban Bồi thường GPMB quận Tân Phú

Phát biểu tại phiên tòa phúc thẩm xét xử nguyên Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú (TP HCM) tham ô hơn 54 tỷ đồng, đại diện VKSND Cấp cao tại HCM khẳng định: Hành vi của bị cáo Thi Danh là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính điển hình về …

Y án tử hình với nguyên Trưởng ban Bồi thường GPMB quận Tân Phú Xem thêm »

Thành lập liên doanh theo Luật đầu tư năm 2005 và 2014

Theo quy định tại Điều 52 Luật đầu tư năm 2005 thì Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với yêu cầu hoạt động dự án và không quá năm mươi năm; trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đối với dự …

Thành lập liên doanh theo Luật đầu tư năm 2005 và 2014 Xem thêm »

Các bước thực hiện Dự Án Đầu tư Bất động sản tại Việt Nam

– Căn cứ diện tích, quy mô, địa điểm thực hiện dự án và tổng mức đầu tư dự kiến → dự án thuộc nhóm A, B, C ? – Căn cứ Luật xây dựng, các Nghị định, Thông tư và văn bản quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng hiện …

Các bước thực hiện Dự Án Đầu tư Bất động sản tại Việt Nam Xem thêm »

THỦ TỤC PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

Khái niệm dự án nhà ở thương mại  Được quy định tại Khoản 2, Điều 3, Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2015 thì thực hiện “dự án đầu tư nhà ở thương mại” là việc chủ đầu tư bỏ vốn trong thời gian dài hạn hoặc trung hạn để tiến …

THỦ TỤC PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI Xem thêm »

Quy định về thành lập công ty liên doanh với nước ngoài 2019

Thế nào công ty liên doanh Thành lập công ty liên doanh chính là doanh nghiệp liên doanh do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước ngoài và Chính phủ nước CHXHCNVN hoặc là doanh …

Quy định về thành lập công ty liên doanh với nước ngoài 2019 Xem thêm »

Thành lập công ty Liên doanh có vốn nước ngoài theo luật Doanh nghiệp 2014

Thế nào công ty liên doanh Thành lập công ty liên doanh chính là doanh nghiệp liên doanh do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước ngoài và Chính phủ nước CHXHCNVN hoặc là doanh …

Thành lập công ty Liên doanh có vốn nước ngoài theo luật Doanh nghiệp 2014 Xem thêm »

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2013 – Quốc hội thông qua 2014

QUỐC HỘI Số: 66/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014                           LUẬT Kinh doanh bất động sản _________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh bất động sản. Chương …

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2013 – Quốc hội thông qua 2014 Xem thêm »

Scroll to Top