Người ta nói

Người ta nói con trai miền Trung keo lắm
yêu chi người ích kỷ vô lo
Người ta nói con gái Sài Gòn khờ dại lắm
hay bị trai miền Trung dụ dỗ ái tình

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top