Nỗi lòng của Cám


Tại sao trên đời cái gì cũng có một
Bống con, hài nhỏ, yếm đỏ, hoàng tử uy quyền
Tại sao số phận dành phần hạnh phúc
Cho riêm Tấm thôi, không phải là Cám, tại sao?
Cám cũng có vóc ngọc mình ngà
Nhanh nhẹn dư thừa, thông minh đầy đủ
Nhưng Bụt hiện ra chỉ thõa tròn nguyện ước
Tấm cầu gì có nấy, quá dễ dàng!
Xin truyện cổ đừng trách Cám này độc ác
Dạ đàn bà dễ ganh ghét, thói thường
Chỉ tại đời thiên vị tặng riêng Tấm
Cám ngẩn đầu, bất phục, lẽ dĩ nhiên
  • Thơ của Chung

                                                      

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top