Bất động sản

Bà Trường Mỹ Lan bị tuyên tử hình với 3 tội danh

Tư vấn luật miễn phí
Call/zalo: 0816412066 – 0938078639

Toàn cảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Bất động sản

Bà Trường Mỹ Lan bị tuyên tử hình với 3 tội danh

Tư vấn luật miễn phí
Call/zalo: 0816412066 – 0938078639

Lao động

Người lao động có được làm cho công ty đối thủ sau khi nghỉ việc?

Hiến Pháp năm 2013 quy định công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Thêm vào đó, Điều 10 …

Bất động sản

Đất dính quy hoạch có lấy lại được tiền cọc không?

Khi hợp đồng có thỏa thuận Hợp đồng đặt cọc gồm nhiều điều khoản khác nhau, trong đó thường có điều khoản cam kết về …

Scroll to Top