Sài Gòn không ảnh từ trên cao

Đi đâu xa khi trở về Sài Gòn bằng máy bay, bạn sẽ có chút thời gian ngắm nhìn thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao

Dòng sông và những con kếnh bắt đầu hiện ra từ trên cao

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top