Thương tiếc một con đường…

Bài viết của nhà văn Nguyễn Đông Thức Chiều qua tôi đã ráng chạy một vòng qua con đường kỷ niệm suốt thời trung học của mình, dù biết sẽ rất đau lòng. Đau lòng, nhưng vẫn phải nhìn, kiểu như phải đi đám tang một người bạn thân vậy. Con đường mà suốt 7 …

Thương tiếc một con đường… Xem thêm »