Tay trái chỉ trăng

Cảm Âm Tay Trái Chỉ Trăng | Sáo C5

Đoạn 1 : Cảm Âm Tay Trái Chỉ Trăng

re la la Do Re , ReMi ReDo la Dola
sol la sib Do Re, Do Re Fa Mi Re Mi
Re Fa Sol, Sol La Sol Re Fa MiFa
Re Fa Sol, Fa Sol Sib La

Đoạn 2 :

re la la Do Re , ReMi ReDo la Dola
sol la sib Do Re, Do Re Fa Mi Re Mi
Re Fa Sol, Sol La Sol Re Fa MiFa
Re Fa Sol, Fa Sol Sib La

Sheet nhạc Guzheng Tay trái chỉ trăng
Guitar sheet Tay trái chỉ trăng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top