Thấy cổng tưởng có hàng rào

 Cổng vào vườn Bảo Lâm (Lâm Đồng)

Cái gì giữ càng kỹ càng dễ mất

Càng yêu càng rời xa

Càng thương chỉ thêm nhớ

Càng bực vướng ưu phiền

Chỉ cần làm cổng chỉ lối vào

Ai muốn lấy cứ lấy

Xin mời lấy lại không mất

Nghĩ đời sao cứ thích giỡn chơi

(Thơ dở, để dành sắp dự thi)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top