Thông tin giao thông của Saigon TPHCM tìm ở đâu?

 Truy cập trang web của Sở giao thông vận tải thành phố để tìm kiếm đường đi, xem camera trực tiếp.. tại đây: http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn/

Bản đồ đường đi:

http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn/Map.aspx

Tuy nhiên cũng có khá nhiều điều khoản sử dụng

http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn/TermOfUse/


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top