Trước sau gì em cũng lấy chồng


Truớc sau gì em cũng lấy chồng
Bỏ thằng tôi đếm sao trời mỏi tay
Ngày rong chơi như trẻ con
Đêm bê bết lết vào quán bia
Cuối cùng em cũng bỏ tôi
Chân chưa quen gối lăn về như không
Biết vậy đánh kẻng ăn hoang
Có thêm cái cớ giữ em bên mình
Tại tôi em bỏ theo chồng
Bỏ mắt thâm với trang thơ
Bỏ người tưng tửng hứa rồi lại quên
Bỏ tôi sao?bỏ thật sao?
Tại xe cà giựt quăng em giữa đường
Bỏ tôi đi!bỏ tủi thân!
Cho chừa thằng dại nếm mùi khổ đau
  • Thơ của Chung

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top